Over KVM

Ons park bestaat uit vier woonkernen met in totaal 220 bungalows. Ieder lid heeft een eigen parkeerplaats en een afstandsbediening van het toegangshek.

Het terrein is eigendom van de KVM en beslaat 14 hectare. De bungalows zijn vrijstaand en opgetrokken uit steen, met aan beide zijden een houten patio. De bungalow heeft een leefgedeelte, keuken, douche/toilet en een slaapgedeelte. De inpandige oppervlakte is 49m².  Alle bungalows zijn aangesloten op gas, elektra, water, riolering en het eigen centrale antennesysteem. In de meeste bungalows is tevens een internetaansluiting aanwezig. Aan uiterlijk, omvang en gebruik van materialen van/aan de bungalow mag, behalve het afsluiten van de patio’s, aan de buitenzijde niets gewijzigd worden. De binnenzijde is naar eigen inzicht in te richten.

Toezicht

Op het park is een toezichthouders echtpaar aangesteld. Zij kunnen op de meeste vragen een antwoord geven en dragen zorg voor have en goed.

Vrijwilligers

Veel taken binnen de vereniging draaien op inzet van vrijwilligers. Het bestuur, de kantinecommissie en activiteitencommisie bijvoorbeeld. De redactie van ons verenigingsblad, de kabelkrant.  Onze “kantine” met goed geoutilleerde bar en snackbar werken overigens met zeer aantrekkelijke prijzen.

Het activiteitenteam

Het activiteitenteam organiseert wekelijkse kaartavonden ( de biljartcompetitie, bingo’s en kinderbingo’s, korenslag, dans- en feestavonden, jeugddagen, en natuurlijk het jeu de boules toernooi.

 

Ledenvergaderingen

Twee keer per jaar, met Pasen en in de herfstvakantie, wordt in het verenigingsgebouw de algemene

ledenvergadering (ALV) gehouden.

Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur van ten minste zeven personen. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Bestuursleden hebben zitting voor drie jaar en worden tijdens de ALV in het voorjaar gekozen door de leden. De regelgeving van de vereniging is vastgelegd in de statuten en reglementen: het huishoudelijk reglement, terreinreglement, gebruiksrechtreglement en opstalreglement.

Larserpost

Een aantal keer per jaar ontvangen alle leden en donateurs het officiële verenigingsblad “De Larserpost”. In dit blad schrijven we over ontwikkelingen binnen de vereniging, bestuursbesluiten, communiceren we data van parkdagen en festiviteiten. De Larserpost wordt per email naar de leden en donateurs gestuurd.

Kabeltelevisie

Via ons eigen tv-station worden de meest reguliere tv-zenders uitgezonden. Daarnaast hebben we ook onze eigen kabelkrant. Via dit medium worden leden geïnformeerd over bijvoorbeeld activiteiten. Een camera houdt toezicht op de ingang. Deze beelden zijn ook op je tv te zien. Handig, bijvoorbeeld als je bezoek verwacht of een belangrijk pakket.

Internet

Sinds 2022 zijn alle bungalows voorzien van een modem + internetaansluiting. Het abonnement is bij het staangeld inbegrepen.

EHBO ruimte

De EHBO ruimte is goed uitgerust. Alle medische hulpmiddelen voor eerste hulp zijn beschikbaar. Ook een defibrillator is aanwezig en hangt op grijphoogte aan het verenigingsgebouw.

Doel en middelen

De vereniging stelt zich ten doel de recreatie op haar park te bevorderen en de belangen van haar leden, zowel materieel als immaterieel, te behartigen. Om dit doel te bereiken en de jaarlijkse lasten zo laag mogelijk te houden wordt van de leden inzet en zelfwerkzaamheid verwacht.

Parkdagen

Ieder nieuw lid wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan de parkdagen. Dit zijn er 6 zaterdagen per jaar en duren van 8:30 – 14:00. Het is een ideale manier om andere leden te leren kennen en een bijdrage te leveren aan het onderhoud cq verbeteren van ons park. Komt een zaterdag niet goed uit? In overleg kun je ook een taak op een zelfgekozen moment uitvoeren.

Waar mogelijk wordt voor het invullen van de parkdagen gebruikgemaakt van kennis, vaardigheden en interesses van leden.

We zijn er geen fan van, maar er bestaat ook een mogelijkheid om parkdagen af te kopen. Voor 2023 is dit bedrag door de ALV vastgesteld op € 600,-

Recreatiemogelijkheden

Op het bungalowpark bevinden zich een zwembadje met fontein, tafeltennistafel, voetbalveld, tennisbanen, jeu de boules baan, multifunctioneel kunstgrasveld, beachvolleybalveld, fitnessruimte, crearuimte en een grote speeltuin met trampolines!

Alle paden in de woonkernen zijn autovrij, rustig fietsen is toegestaan. We zitten middenin het Larserbos op loopafstand van een groot bosmeer met een strandje, waar je kan wandelen, zwemmen, vissen en varen. In het Larserbos bevindt zich een uitgebreid net van wandel- en fietspaden, waar je een grote kans hebt verschillende soorten wild tegen te komen.

Natuurpark Lelystad en het Aviodrome zijn ongeveer 4 km van het park verwijderd en het Dolfinarium Harderwijk en Walibi World zijn in zeer korte tijd te bereiken.


Eigendomsrecht

De vereniging is eigenaar van de grond en de daarop aanwezige opstallen. De leden op zich hebben het zogenaamde “Recht op Uitsluitend Gebruik” van hun bungalow. Voor de aanschaf van dit Recht op Uitsluitend Gebruik kan geen hypotheek verkregen worden. De leden mogen voor seizoensrecreatie gebruikmaken van dit recht.
De vereniging en de gemeente Lelystad staan permanente bewoning niet toe. Leden dienen daarom altijd te beschikken over een Nederlands domicilieadres elders. Bij een overdracht van het recht op uitsluitend gebruik moet een uittreksel uit het bevolkingsregister worden overlegd om het nederlandse domicilieadres elders aan te
tonen. De vereniging controleert dit regelmatig.

Toegang en geen toegang

Het bungalowpark is toegankelijk voor leden, hun introducees en donateurs. Honden en katten zijn op het gehele terrein (ook de parkeerplaats) niet toegestaan.

Verhuur

De vereniging verhuurt geen recreatiebungalows. Het aan derden in gebruik afstaan van de bungalow geldt per kalenderjaar voor:

  1. 1e graad familie (ouders, kinderen) in ruime mate na schriftelijk verzoek aan, en goedkeuring, door het bestuur.
  2. Donateurs maximaal 6 weken.
  3. Derden maximaal 1 periode van 3 aaneengesloten weken.E.e.a. moet vooraf via een het online formulier op onze website aan de toezichthouder en secretaris van de vereniging worden gemeld (zo weten zij wie er op het park is, in geval zich een calamiteit voordoet).

Koop en verkoop van de bungalow

Bij een overdracht van het recht op uitsluitend gebruik van een bungalow komen er bovenop de koopsom de volgende kosten (tarieven 2023):

Koper
Entreekosten € 2500
Nuts waarborgsom € 340

Verkoper
Bijdrage in de bemiddeling en verkoopkosten, € 600

De koper verklaart, door het plaatsen van zijn handtekening onder de koopovereenkomst, zich te conformeren aan het gestelde in de statuten en reglementen van Bungalowpark KVM.


Overdrachtsbelasting

Wettelijk over de cascowaarde van de bungalow, te voldoen aan de inspecteur der belastingen. Je bent zelf verantwoordelijk de overdracht binnen 2 weken te melden. De vereniging is verplicht om jaarlijks de overdrachten te melden


Vaste lasten per jaar

Het staangeld, de contributie van de vereniging, verzekering van opstal en inboedel, te betalen belastingen aan gemeente Lelystad, wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld.
Voor 2023 is het staangeld €1140 (via maandelijkse incasso van € 95)  voor de te verrichten werkdagen €600 (via maandelijkse incasso van € 50). Deze bedragen worden door de penningmeester via automatische incasso geïncasseerd.


Nutsvoorzieningen

Het verbruik van propaangas*, water en elektra wordt per bungalow in juli door middel van aparte meters geregistreerd en met het vastrecht, waarin ook de kosten van o.a. afvoer van huisvuil zijn opgenomen, jaarlijks afgerekend.
Hiervoor machtigen de leden, de penningmeester om 10 maal per jaar via automatisch incasso een gemiddeld voorschotbedrag te laten incasseren. De eindafrekening vindt jaarlijks in augustus plaats.

(* Propaangas is duurder dan aardgas)

Historie

Kampeervereniging Muiderberg werd op 15 juli 1950 opgericht te Muiderberg. Doordat de gemeente Muiden andere plannen had met het terrein waren de kampeerders genoodzaakt een andere plek te zoeken.

Zij kwamen terecht in het Larserbos in de provincie Flevoland. Het mooie bos werd destijds aangelegd door de Rijksdienst IJsselmeerpolders In 1970 begonnen de leden van de vereniging te bouwen en met veel inzet en enthousiasme en door keihard werken werd ons bungalowpark in 5 jaar tijd gerealiseerd.

De infrastructuur, de paden, het verenigingsgebouw en de bungalows, alles werd door de leden zelf aangelegd en gebouwd. Op 15 juli 1975 werd het park officieel geopend, door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat de heer Tjerk Westerterp.

Hij onthulde het monument, dat de samenwerking en sociale verbondenheid symboliseert, dat naast het verenigingsgebouw staat.